Erkenningen

Uneto-VNI
Kroon elektrotechniek is lid van Uneto-VNI. Uneto-VNI is de branche-organisatie van installateurs.
Om het vakmanschap hoog te houden maakt Kroon Elektrotechniek gebruik van de door Uneto-VNI uitgebrachte vakbladen en neemt deel aan de themabijeenkomsten.
Uneto-VNI sluit met de werknemersorganisaties de CAO af en voorziet in consumentenvoorwaarden en een geschillencommissie.

SEI
In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die hebben aangetoond dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Leerbedrijf
Zoals wij ons vak in de praktijk hebben ontwikkeld, moeten ook voor de toekomst nieuwe vakmensen worden opgeleid. Daar dragen wij graag een steentje aan bij. Daarom zijn wij een erkend leerbedrijf.

DE KROON OP UW INSTALLATIE!