Veiligheid

Veiligheidscontrole is belangrijkVeiligheid is tegenwoordig steeds belangrijker.
Zeker op het gebied van elektrotechniek.

De normen en eisen in de wetgeving van de elektrotechniek worden steeds meer aangescherpt. Het komt vaak voor dat een installatie niet volgens de normen gemaakt of uitgebreid is! Daar komt men vaak pas achter als er wat gebeurd is.

Heb u er wel eens aan gedacht of u een veilige installatie heeft?

Als u uw installatie wil laten contoleren bel of mail ons gerust.

Brandmelder
Bij een veilige installatie in een degelijk gebouwd huis dat goed onderhouden wordt, is het risico op brand niet groot. Toch is het geen overbodige luxe om op elke verdieping een brandmelder of een rookmelder te installeren. Natuurlijk kunt u dan het beste kiezen voor brandmelders die geschakeld zijn.

Verlichting
Het installeren van bewegingssensoren die gekoppeld worden aan de verlichting, vergroten de veiligheid in en om het huis. Ook kunnen deze sensoren ingezet worden voor energiebesparing: is er geen beweging in een bepaalde ruimte, dan kan de verlichting worden uitgeschakeld.

DE KROON OP UW INSTALLATIE!